About

Vi har lagre til ethvert formål, der alle lever op til myndig-

hedernes og forsikringsselskabernes krav!

I vore lagerbygninger tilbyder vi omhyggelig opbevaring i trygge rammer af næsten alt mellem himmel og jord. Vi opbevarer fortoldede og ufortoldede varer og har endvidere SKAT’s tilladelse til opbevaring af højt beskattede varer. Endvidere er vore lagerlokaler godkendt af Fødevarestyrelsen til opbevaring af visse fødevarer.
MAMMEN & DRESCHER A/S
Mammen & Drescher A/S, Oldenvej 10A, 3490 Kvistgård.
Toldoplag og Lagerhotel

På vore lagerhoteller kan vi udføre:

Godsmodtagelse og udlevering Ordrepakning Lønarbejde Pluk og pak Mærkning Emballering Tømning af importcontainere Sortering af varer Lagerstyring Ompakning Eksportpakning Lastning af eksportcontainere Palletering - og meget meget andet. Forsikring mod brand, tyveri og vandskade kan tegnes efter nærmere aftale.

Fordele ved at lade os stå for dit lager:

Lovkrav altid opfyldt Variable omkostninger der svarer til dit behov Altid personale klar på de rigtige tidspunkter Effektivt lager - også i spidsbelastninger Altid ajourført lagerregnskab Hurtig og effektiv ordreekspedition

Variable omkostninger

giver tryghed.

About

Vi har lagre til ethvert formål, der alle

lever op til myndig-hedernes og

forsikringsselskabernes krav!

I vore lagerbygninger tilbyder vi omhyggelig opbevaring i trygge rammer af næsten alt mellem himmel og jord. Vi opbevarer fortoldede og ufortoldede varer og har endvidere SKAT’s tilladelse til opbevaring af højt beskattede varer. Endvidere er vore lagerlokaler godkendt af Fødevarestyrelsen til opbevaring af visse fødevarer.
MAMMEN & DRESCHER A/S
Toldoplag og Lagerhotel

På vore lagerhoteller kan vi udføre:

Godsmodtagelse og udlevering Ordrepakning Lønarbejde Pluk og pak Mærkning Emballering Tømning af importcontainere Sortering af varer Lagerstyring Ompakning Eksportpakning Lastning af eksportcontainere Palletering - og meget meget andet. Forsikring mod brand, tyveri og vandskade kan tegnes efter nærmere aftale.

Fordele ved at lade os stå for dit lager:

Lovkrav altid opfyldt Variable omkostninger der svarer til dit behov Altid personale klar på de rigtige tidspunkter Effektivt lager - også i spidsbelastninger Altid ajourført lagerregnskab Hurtig og effektiv ordreekspedition
Variable omkostninger  giver tryghed.
Mammen & Drescher A/S, Oldenvej 10A, 3490 Kvistgård